Μεγέθυνση

Στο παρακάτω συνημμένο μπορείτε να δείτε το αναδιαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΕ01)